Information om Sundsvalls Schacksällskap

Sundsvalls Schacksällskap hette tidigare Midälva Sckackklubb. Midälva SK var i sin tur resultatet av sammanslagningen av klubbarna Sundsvalls SK och SK Rockaden, Sundsvall som genomfördes i mitten av nittiotalet efter en tids tillbakagång av respektive klubbs medlemsantal och ekonomi.

Sundsvalls Schacksällskap är en ideell förening för schackintresserade i Sundsvall med omnejd. Sällskapet är anslutet till Medelpads Schackförbund och därigenom till Sveriges Schackförbund. Styrelsen har säte i Sundsvall.

Sällskapets ändamål är att samla schackintresserade och verka för ökad insikt och färdighet i schackspelet samt att bereda medlemmarna tillfälle till deltagande i tävlingar och andra evenemang såväl inom som utom sällskapet.

Sällskapet är i sin verksamhet självständig, såvida ej annat följer av lands- eller distriktsförbundets stadgar och tävlingsbestämmelser.

Sundsvalls Schacksällskap har torsdagar som spelkväll och huserar i PRO-lokalen, Storgatan 69.

Ordinarie spelkväll
Torsdagar 18:30 - 23:00

Se mer information i spelprogrammet >>

SSS kontonummer
Handelsbanken 784 844 658, clearing 6341