Leif Lindroos minnesturnering 2011

Resultat
1. Mikael Skoglund (C) 12/16
2. Ola Ögren (D) 11,5
3. Ulf Södervall (C) 11,5
4. Kenneth Fahlberg (C) 9,5
5. Jonas Wålinder (B) 7,5
6. Bengt Rodin (C) 7,5
7. Gunnar Kärrländar (B) 7,5
8. Mikael Åberg (D) 3
9. Novak Prokopic (D) 3

Spelform
Dubbelrondig 5 min blixt med tidshandikapp.

Klasser
A > 2000
B 1800-1999
C 1600-1799
D < 1600

Intervaller, ex
A-D:2-8
A-C:3-7
A-B:4-6
A-A:5-5