Parblixt i Chock

Torsdagen den 16/1 prövades en ny spelform på klubben. Då arrangerades för första gången en parblixttävling i den annorlunda spelformen Chock. 8 spelare kom till start vilket innebar 4 lag. Vinnare blev det de erfarna laget med veteranspelarna Nils Åke Malmdin och Evert Johansson som vann samtliga matcher. För mer information om den roliga spelformen chock, se längre ned.

 

Till höger det vinnande laget med veteranerna Nils Åke Malmdin och Evert Johansson mot laget som belade 2:a platsen; Bo Glas och Mats Kollberg.

Fakta chock

Chock är en lagvariant av schack avsedd för fyra personer, där två tvåmannalag (bestående av två personer vardera) spelar två schackpartier samtidigt på två schackbräden (ofta med begränsad betänketid). En spelare i laget är vit, och den andra är svart. Båda partierna börjar samtidigt, med samma betänketid (om någon finns) från början. När den ena spelaren från ett lag slår en pjäs av sin motståndare, kan den andra medspelaren sätta in pjäsen i sitt parti som ett drag (detta är möjligt eftersom motståndaren och medspelaren har samma färg). Spelarna kan sätta in pjäserna när som helst under partiets gång, och pjäserna räknas som vanliga pjäser.

 

Till skillnad från vanligt schack, som tillhör gruppen spel med fullständig information, har chock inslag av tur (begränsat till motståndaren). Stormästaren Nils Grandelius påpekar dock att det är beroendet av en medspelare som gör chock till en rolig schackvariant. Chock förekommer vanligtvis på klubbnivå, och är populär bland juniorer.