Premiär för Schacklotteri 2020!

Nu är det premiär för Sundsvalls Schacksällskaps nya trevliga och spännande Schacklotteri 2020. Varje ruta på schackbrädet motsvarar en lottsedel. Varje lott kostar 100 kronor. Lotteriet är ett 50/50-lotteri innebärande att 3200 kr går till en ensam vinnare och 3200 kr av intäkterna går till Sundsvalls Schacksällskap. Dragning sker i samband med klubbens Årsmöte (äger vanligen rum i början av september).

 

Gå in och köp lotter så har du chansen att vinna samtidigt som du stöttar klubbens verksamhet. Gör även reklam för lotteriet hos släkt, vänner och arbetskamrater.

 

För mer praktisk information om regler, val av ruta/rutor och betalning, se Schacklotteri.