Årsmöte

I torsdags (10/9) förra veckan avhölls årsmöte för Sundsvalls Schacksällskap avseende verksamhetsår 2019/2020. I detta inlägg kan du läsa om det viktigaste som beslutades på mötet och aktuell information om klubbverksamheten, klubbturneringar online och schacklotteriet.

 

Årsmötet fastställde Verksamhetsberättelse och Årsredovisning och revisorn tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkning samt föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att det ekonomiska resultatet innebar ett överskott och verksamheten har fallit väl ut med ett ökat engagemang, fler tillkomna medlemmar, bra resultat i lagspel och deltagarrekord i Januariturneringen. Inte minst juniorverksamheten har fortsatt utvecklats positivt. Tyvärr blev ju som alla vet verksamheten pausad under våren pga. ”Corona-situationen”.

 

Årsmötet beslutade om val av funktionärer i enlighet med valberedningens förslag vilket innebar att två funktionärer i styrelsen ersattes av nya. Evert Johansson ersätter Mikael Skoglund som ordinarie ledamot och Emil Morelius ersätter Jan Eric Nordin som ersättare. I övrigt inga förändringar av styrelsefunktionärer, revisor och valberedning.

 

Årsmötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter, men att dessa betalas in först då verksamheten öppnar upp och om det blir efter årsskiftet så behöver medlemmarna endast betala in halv årsavgift.

 

I samband med årsmötet diskuterades klubbverksamheten och det bestämdes att vi fortsätter pausa verksamheten till efter årsskiftet. Tyvärr, men det är inte meningsfullt att försöka köra igång redan nu med tanke på pandemin. Även Sveriges Schackförbund har pausat allt spel i Allsvenska seriesystemet fram till årsskiftet. Vi konstaterade också att det inte blir aktuellt att arrangera Januariturneringen i början av januari 2021.

 

Med anledning av ovanstående bestämdes att som ett alternativ arrangera klubbturneringar online på torsdagskvällar. Mer information om detta kan du läsa i ett separat inlägg.

 

I samband med årsmötet var det tänkt att genomföra dragning av vinnare i klubbens schacklotteri. Men eftersom alla lotter ännu inte har sålts bestämdes att förlänga tiden till dragning av vinnare så att fler får chansen att vara med. Dragning kommer i stället att ske vid årsskiftet. Här hittar du all information om klubbens Schacklotteriet.