Verksamheten startar upp!

Hej Schackvänner! Här kommer äntligen aktuell medlemsinformation inför höstens verksamhet. Informationen tar upp; Juniorverksamheten, Seniorverksamheten, Årsmöte, Lagspel i Allsvenskan, Januariturneringen, Medlemsavgift samt Restaurangchansen.

 

Juniorverksamheten
Torsdag 16/9 kl. 18.00 startar vi Juniorverksamheten i klubblokalen enligt tidigare upplägg. Alla intresserade juniorer är hjärtligt välkomna att vara med! Frågor besvaras av juniorledare Anders Kling tel. 073-021 31 49.

 

Seniorverksamheten
Vi har redan ”smygstartat” Seniorverksamheten några torsdagar i klubblokalen. Varje torsdag kl. 19.00 ordnar vi tillsvidare spel i lättsammare former (blixt och snabbschack) för alla intresserade. Vi avvaktar tillsvidare med turneringar i långpartier.

 

Årsmöte
Vi har Årsmöte är inplanerat tisdagen den 21/9 kl. 18.30 (i klubblokalen) där alla intresserade är välkomna att deltaga. Vid mötet summerar och avslutar vi det gångna årets (2020/2021) verksamhet och räkenskaper samt väljer funktionärer framåt.

 

Lagspel i Allsvenskan
Lagspel i Allsvenskan kommer att starta i december och vi planerar att deltaga med 2 lag.

 

Januariturneringen
Vi planerar även att återigen arrangera den traditionella weekendturneringen Januariturneringen i början av januari 2022 i Sundsvall. Mer information och inbjudan kommer framöver.

 

Medlemsavgift
Det är nu hög tid att snarast betala in Medlemsavgiften för verksamhetsår 2021/2022 (hösten 2021-våren 2022) i enlighet med information på hemsidan. Obs! Ni som avser att delta i lagspel i Allsvenskan måste ha betalat in medlemsavgiften för att kunna registreras.

 

Restaurangchansen
Vi har nu hämtat ett begränsat antal häften/appar med Restaurangchansen. Intresserade hör av sig till undertecknad. Tilldelning enligt principen ”först till kvarn”!

 

Välkommen till klubben igen!