Inbjudningar


Sundsvalls Schacksällskap

Sundsvalls Schacksällskap
sedan 1877 en av
Norrlands ledande schackklubbar som ökar
din schackupplevelse!


InbjudningarÄr du intresserad av att spela med i en schackturnering? På denna sida finner
du olika aktuella turneringsinbjudningar under innevarande verksamhetsår!

Det kan vara turneringar i långpartier, blixt och snabbschack samt i förekommande fall lagturneringar.

Det kan vara klubbturneringar i egen regi eller arrangemang tillsammans med Medelpads Schackförbund eller arrangemang i Medelpads Schackförbunds regi.

Turneringsdatumen för nedanstående inbjudningar är även inlagda i aktuellt Spelprogram.
I Spelprogram finns även planerade schackaktiviteter inlagda som inte har någon specifik inbjudan.

Välkommen att spela schack!

Aktuella inbjudningar till schackturneringar

Tillbaka till föregående sida