Styrelseordföranden


Sundsvalls Schacksällskap

Sundsvalls Schacksällskap
sedan 1877 en av
Norrlands ledande schackklubbar som ökar
din schackupplevelse!


Här nedan återfinner du en sammanställning över de personer som av föreningens årsmöte valts till posten ordförande i Sundsvalls Schacksällskap styrelse under senare år (de verksamhetsår föreningen varit verksam under nuvarande namn i modern tid) och som alla utfört uppdraget förtjänstfullt.

Verksamhetsår Ordförande
2017/2018 - Kenneth Fahlberg
2011/2012 - 2016/2017 Jonas Wålinder
2008/2009 - 2010/2011 Ulf Södervall
2007/2008 - 2007/2008 Ulrik Schmidt
2006/2007 - 2006/2007 Arne Wahlström
2003/2004 - 2005/2006 Nils-Åke Malmdin


Tillbaka till föregående sida