Schackdator


Sundsvalls Schacksällskap

Sundsvalls Schacksällskap
sedan 1877 en av
Norrlands ledande schackklubbar som ökar
din schackupplevelse!


Spela ett schackparti gratis online mot ett schackdatorprogram!

Online Schackdatorer
Schackdatorprogramen nedan är uppdelade i två grupper: mycket starka schackdatorer och datorer anpassade för nybörjare eller barn.

Mycket starka schackdatorprogram
  • Shredder - Spela mot Shredder, en av världens starkaste datorer.
  • Stockfish - Spela mot Stockfish, en av världens bästa schackdatorer.
  • Fritz - Spela mot Fritz, ett mycket starkt schackdatorprogram.
  • Houdini - Spela mot Houdini, en av världens starkaste datorer.
  • Chess24.com - Spela mot Chess24 dator.
  • Chess.com - Spela mot en dator på Chess.com.
Schackdatorprogram för barn och nybörjare
Spela mot en schackdator
Tillbaka till föregående sida