Klubbturneringar 2008/2009

2008
28/8 Årsmötesblixt
4/9 Leif Lindroos minnesturnering
11/9 Albin Cup
18/9 - 22/1 2009 KM
20/11 Blixt-KM
18/12 Skinkblixten

2009
1/1 Nyårsblixten
9/1 - 11/1 Januariturneringen
29/1 - 5/2 Snabb-KM
12/2 - 26/3 Sundsvall Open/DM