Klubbturneringar 2009/2010

2009
27/8 Årsmötesblixt
3/9 Leif Lindroos minnesturnering
10/9 Albin Cup
17/9 KM
19/11 Blixt-KM
17/12 Skinkblixten

2010
1/1 Nyårsblixten
9/1 - 10/1 Januariturneringen
28/1 - 4/2 Snabb-KM
11/2 - 25/3 Sundsvall Open/DM