Ratinglista


Sundsvalls Schacksällskap

Sundsvalls Schacksällskap
sedan 1877 en av
Norrlands ledande schackklubbar som ökar
din schackupplevelse!


Lista med uppdaterad ELO-rating för medlemmar i Sundsvalls Schacksällskap hämtad från Sveriges Schackförbund.

För en ratinglista för Medelpads Schackdistrikt, se: Rating Medelpad.

För information om spelare tillgängliga för alliansen Fagervik-Sundsvall samt lagens två laglagledare, se Spelarregistrering.