Styrelsen


Sundsvalls Schacksällskap

Sundsvalls Schacksällskap
sedan 1877 en av
Norrlands ledande schackklubbar som ökar
din schackupplevelse!


StyrelsenSällskapets angelägenheter handhas av en styrelse som leder verksamheten och företräder klubben gentemot myndigheter och andra. Styrelsen ansvarar för ekonomin, bevakar anslagsmöjligheter samt upprättar verksamhetsberättelse
och bokslut.

Under de senaste åren har flera olika medlemmar innehaft posten som
ordförande, se sammanställning över Styrelseordföranden.

Sundsvalls Schacksällskaps styrelse har sitt säte i Sundsvall och består för
närvarande av följande ledamöter och funktionärer.

Styrelse
Kenneth Fahlberg, Ordförande
Mikael Skoglund, Sekreterare
Eric Carlsson, Kassör (& webmaster)
Anders Kling, Ledamot
Thomas Johnsson, Ledamot
Jonas Wålinder, Suppleant
Jan Eric Nordin, Suppleant

Revisor
Bo Glas

Valberedning
Nils-Åke Malmdin

Årsmöte
Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls under september månad.
Vid årsmötet har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande-, röst-, motions- och förslagsrätt.
För årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och årsredovisningar), se Arkiv.

Stadgar
Stadgarna klargör grundläggande regler för hur Sundsvalls Schacksällskaps verksamhet ska skötas och är näst efter medlemmarna det viktigaste i föreningen, se Stadgar.

Organisationsnummer & Bankkonto
Organisationsnummer: 889202-5100, Bankkonto: Handelsbanken 6341-454 813 651.

Kontakt
Du kan enkelt kontakta Sundsvalls Schacksällskaps styrelse genom att använda följande Kontaktformulär. Kontakta oss gärna!

Tillbaka till föregående sida