Hur går en schacktävling till?

I en liten tävling kan alla spelare möta alla andra. Är man tex 6 spelare så krävs 5 ronder för att alla ska hinna möta alla. Lottningen brukar då göras enligt enligt en s.k. Bergertabell. Alltså, hör du order Berger så tänk “alla möter alla”.

 

Vid större tävlingar med många deltagare så kan inte alla möta alla. Då brukar man använda s.k. Monradslottning. I en monradstävling möter man hela tiden någon som har samma poäng. I första ronden sker lottningen en slumpen eftersom alla har “0 poäng”, men i följander ronder möter de som vunnit mycket möter andra som vunnit mycket, och de som förlorat mycket möter man andra som förlorat mycket. Det gör att alla ganska snart möter jämnt motstånd, vilket är bra för alla. Så hör ordet Monrad, tänk att man möter motståndare som tagit lika många poäng som du.

 

Första gången man tävlar kan mycket kännas nytt. Kanske är man ovan med att spela med klocka, regler som ”rörd är förd”, och hur hittar man var man ska spela? Men man lär sig snabbt och till andra tävlingen känner man igen sig.