Vad är schack?

Schack är ett bräd- och strategispel för två deltagare med många hundra års historia bakom sig. De första schackpartierna spelades för ungefär 1500 år sedan. Lånordet ”schack” härstammar från det persiska ordet shah, som betyder ”kung”.Spelet anses ofta vara ”kungen av strategispel”. Schack är ett rent skicklighetsspel utan inslag av tur. Spelet schack har ett mycket stort antal spelmöjligheter, trots att utgångsställningen är densamma i varje parti. Det finns exempelvis fler möjliga sekvenser av drag än atomer i det observerbara universum.