Vad är Sundsvalls Schacksällskap?

Sundsvalls Schacksällskap är en anrik ideell förening för schackintresserade i Sundsvall med omnejd och en av de ledande schackklubbarna i Norrland.

 

Sällskapets ändamål är att samla schackintresserade och verka för ökad insikt och färdighet i schackspelet samt att bereda medlemmarna tillfälle till deltagande i tävlingar och andra evenemang såväl inom som utom sällskapet.

 

Föreningen är ansluten till Västernorrlands Schackförbund och därigenom till riksförbundet
Sveriges Schackförbund. Föreningen är i sin verksamhet självständig, såvida ej annat följer av lands- eller distriktsförbundets stadgar och tävlingsbestämmelser.

 

Klubben har under lång tid varit bland de ledande schackklubbarna Norrland och har fostrat flera starka spelare som vunnit mästerskapstitlar i olika sammanhang. Föreningen bildades 1877 och är därigenom en av de allra äldsta schackklubbarna i Norrland. För en historisk utvikning över sällskapets och schackets utveckling i Sundsvall, se Historik.