Varför ska jag bli medlem i Sundsvalls Schacksällskap?

Sundsvalls Schacksällskaps verksamhet fostrar till gott kamratskap i god föreningsanda!

 

Som medlem i Sundsvalls Schacksällskap får du möjlighet till ökad insikt och färdighet i schackspelet samt bereds tillfälle till deltagande i tävlingar och andra evenemang såväl inom som utom sällskapet. Detta genom framför allt följande medlemsförmåner:

 

  • Deltaga i klubbens alla schackaktiviteter
  • Deltaga i spelkvällar varje torsdag helt utan startavgift
  • Möjlighet att regelbundet spela i lagmatcher i Allsvenskan, Lag-DM och vänskapsmatcher
  • Möjlighet till bidrag för startavgift/resa i ungdomsturneringar
  • Möjlighet att delta i andra förekommande arrangemang som klubben anordnar som t.ex. träningar, föreläsningar och klubbfester
  • Medlemskap i Västernorrlands Schackförbund och i Sveriges Schackförbund
  • Sveriges Schackförbunds tidning Tidskrift för Schack gratis