Information från Årsmöte

Nyligen avhålls årsmöte för Sundsvalls Schacksällskap. Här kommer ett urval av viktig information från mötet. Vid mötet godkändes styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut. Nyval av ordförande, Jonas Englund och kassör, Ulrik Schmidt. Medlemsavgifterna fastställdes till oförändrade med undantag av förstaårssenior som höjdes till 500 kr (från 350 kr). I samband med byte av kassör kommer vi också att byta bankkonto och mobilnummer för Swish-inbetalningar. Mer information om detta kommer inom kort. Läs mer om Styrelse och funktionärer, Medlemsavgifter (scrolla ned på sidan) samt Årsmötesprotokoll!