Inbjudningar!

Turneringsdatumen för nedanstående inbjudningar är även inlagda i aktuellt Spelprogram. I Spelprogram finns även planerade schackaktiviteter inlagda som inte har någon specifik inbjudan. Längre ned återfinner du även länk till externa inbjudningar till schackturneringar. 

 

Aktuella inbjudningar till schackturneringar

Aktuella inbjudningar till återkommande schackaktiviteter

Externa inbjudningar till schackturneringar