Rating

Lista med uppdaterad ELO-rating hämtad från Sveriges Schackförbund.

För en ratinglista för Västernorrlands Schackdistrikt, se: Rating Västernorrland. För information om spelare tillgängliga för alliansen Fagervik-Sundsvall samt lagens två laglagledare, se Spelarregistrering.