Följ oss

Gillade du detta? Vill du hålla dig uppdaterad? Då kan du enkelt följa nyheter som publiceras fortlöpande på Sundsvalls Schacksällskaps hemsida genom nedanstående alternativa kanaler. Få det senaste och bästa först!

 

Facebook

Följ oss genom Sundsvalls Schacksällskaps Facebooksida!

 

Instagram

Följ oss genom Sundsvalls Schacksällskaps Instagramsida!

 

Prenumeration via RSS-flöde

Följ oss genom att använda nedanstående prenumerationsservice via RSS-läsare!

 

Sundsvalls Schacksällskap

 

Prenumeration via e-post

Följ oss genom att använda nedanstående prenumerationsservice via e-postutskick av nya inlägg!

 

Skriv in din e-post adress: