Schacklotteri

Nu pågår Sundsvalls Schacksällskaps nya schacklotteri. Varje ruta/lottsedel kostar 100 kronor. Lotteriet är ett så kallat 50/50-lotteri. Hälften av intäkterna går till lottvinnaren och hälften går till Sundsvalls Schacksällskap. Det innebär att 3200 kr går till en ensam vinnare och 3200 kronor går till klubben. Lotteriet pågår fram till klubbens årsskiftet 2020/2021 då lottdragning sker.

 

Du kan läsa mer om reglerna i schacklotteriet och praktisk information om betalning samt val av ruta längre ned. 

 

Stort tack till alla lottköpare som stödjer Sundsvalls Schacksällskap!

 

Schacklotteri 2020

 

Regler för Schacklotteri

 • Varje ruta på schackbrädet motsvarar en lottsedel i lotteriet. Totalt finns det alltså 64 lotter.

 • Lottköparen bestämmer sig för vilken ledig ruta på schackbrädet som denne vill ha i lotteriet. Givetvis går det bra att köpa flera lotter.

 • Vid dragningen kommer en schackruta att dras som vinnare. Hälften av intäkterna går till en ensam vinnare (”the winner takes it all”) och den andra hälften går till Sundsvalls Schacksällskaps verksamhet.

 • Varje lott (=ruta) kostar 100 kronor. Det innebär att om alla lotter sålts så kommer vinnaren att få 3.200 kronor (6.400 kr x 50%).

 • Du kan enbart välja en schackruta som är ledig.

 • Lottköparna får ingen lottsedel. Alla kommer istället kunna se brädet med lottköparna här på hemsidan.

 • Vi hoppas att alla medlemmar i klubben vill vara med i lotteriet och att man också kan försöka sälja lotter till släkt och vänner. Givetvis behöver man inte vara medlem för att vara med i vårt lotteri.

 • Vill du vara med i lotteriet kan du göra så här:

  • Kontrollera först brädet här på hemsidan vilka rutor som är lediga.

  • Skicka ett meddelande via kontaktformulär där du anger namn och vilken/vilka schackrutor du vill ha i lotteriet (exempelvis ”d7”). 

  • Betala sedan in din insats (100 kr per lott) till Sundsvalls Schacksällskaps bankkonto i SHB 6341-454813651 eller via swish 076–1915728 till kassören. Ange namn på inbetalningen. Betala gärna in insatsen så snart som möjligt. Dock måste betalningen vara klubben tillhanda senast före dragningen. 

 • Dragning i lotteriet sker vid årsskiftet 2020/2021. På denna hemsida kommer det att offentliggöras vem den lycklige vinnaren är.

Lycka till!