Styrelseordföranden

Här nedan återfinner du en sammanställning över de personer som av föreningens årsmöte valts till posten ordförande i Sundsvalls Schacksällskap styrelse under senare år (de verksamhetsår föreningen varit verksam under nuvarande namn i modern tid) och som alla utfört uppdraget förtjänstfullt.

 

VerksamhetsårOrdförande
2017/2018 –Kenneth Fahlberg
2011/2012 – 2016/2017Jonas Wålinder
2008/2009 – 2010/2011Ulf Södervall
2007/2008 – 2007/2008Ulrik Schmidt
2006/2007 – 2006/2007Arne Wahlström
2003/2004 – 2005/2006Nils-Åke Malmdin