Historik

Det är inte många schackklubbar i Sverige som kan stoltsera med så gamla anor som Sundsvalls Schacksällskap. Under årens lopp har Sundsvall varit värd för flera stora schackevenemang och klubben har i sina led hyst åtskilliga framstående schackpersonligheter och rönt framgångar i schackmästerskap både individuellt och i lagsammanhang, se urval nedan.

 

I begynnelsen
Schack är ett spel med många hundra års historia bakom sig. Lånordet ”schack” härstammar från det persiska ordet shah, som betyder ”kung” och de första schackpartierna spelades för ungefär 1500 år sedan. I vad mån och omfattning schack spelats i Sundsvall i gamla tider är osäkert för att inte säga omöjligt att bringa klarhet i. Möjligen spelas schack här som i Trondheimstrakten redan på 1100-talet, kanske rentav tidigare. Det är dock klarlagt att schackintresset tar fart och framförallt börjar organiseras i Sundsvall från slutet av 1800-talet.

 

Enligt dokumenterade källor bildas Sundsvalls Schacksällskap 1877 och är därigenom en av Norrlands äldsta schackklubbar. Schacksällskapet hyrde från 1881 lokal i Folkbankens gård (där senare Folkbankshuset byggdes). 1887 flyttade Sundsvalls Schacksällskap till egenbyggt hus vid Köpmangatan (det som sedemera blev W6-lokalen och därefter Stadsbiliotek och idag är Kårhuset). De första årtiondena präglades av lokala klubbturneringar och visst utbyte med Östersunds Schacksällskap.

 

Denna tidsepok illustreras nedan med en reproduktion av en klassisk oljemålning av Antti Favén (orginalet finns på Stockholms Schacksalonger).

 

Motivet är hämtat från klassiska Café de la Régence i Paris i början av 1900-talet. Flera kända spelare förekommer på tavlan bl.a. Siegbert Tarrasch, Frank Marshall, Ossip Bernstein, Amos Burn och David Janowski.

1920-talet
Under 1920-talet får Schacklivet i Norrland ett uppsving och schackspelet går framåt. Schackets populariseras bl.a. genom schackspalter i dagstidningar och fler schackklubbar samt förbättrade kommunikationer möjliggör utökat schackligt utbyte med andra klubbar. Under den här perioden inleder Sundsvalls Schacksällskap årligen återkommande lagmatcher (klubb- och stadsmatcher) med schackklubbar från Njurunda, Fagervik, Härnösand, Hudiksvall och Söderhamn. 1929 får Sundsvall celebert besök då den tjeckiske stormästaren Richard Réti gästade staden under sin simultanturne i landet.

 

Schacket organiseras, breddas och utvecklas
I samband med att schacket i Sverige organiseras i förbund och distrikt breddas och utvecklas schacket i Sundsvallsområdet. Sveriges Schackförbund (SSF) bildas redan 1917 av Ludvig Collijn, som då var ordförande i Stockholms Schackförbund. Syftet med det nationella förbundet var att öka intresset för schack i Sverige och höja nivån på de svenska elitspelarna. Klubbarna i schackSverige delas under de följande årtiondena upp i totalt 25 distrikt med var sitt regionalt schackförbund.

 

1930-talet
Under 1930-talet ombildas klubben och tar namnet SK Rockaden Sundsvall. Klubbarna i Sundsvallsområdet medverkar 1935 till bildandet av distriktsförbundet Medelpads Schackförbund (MSF). 1939 får Sundsvall celebert besök då den tjeckiske stormästaren Salo Flohr gästade staden under sin simultanturne i landet.

 

1940-talet
Schackintresset i Sundsvall med omnejd var i slutet av 1940-talet stort och bland de mer kända klubbarna kan nämnas SK Rockaden Sundsvall, Fagervik SK samt Variant i Ortviken.

 

Sundsvall arrangerar för första gången SM tävlingar i schack 1948 (Stadshuset) med över 200 deltagare från hela landet under ledning av Knut Wiklund (ordf. MSF). Sune Hjorth (då tävlandes för Örebro) deltog i Landslagsklassen (5:e plats). Kongressen fick celebert besök av Stormästaren Gideon Ståhlberg.

 

Schack-SM i Sundsvall (Stadshuset) 1948.

Efter en avknoppning från SK Rockaden Sundsvall bildas 1949 Sundsvalls SK.

 

1950-talet
I början av 1950-talet deltar Sune Hjorth ytterligare två gånger i SM Landslagsklassen (1950: 3:e plats och 1953: 2:a plats, gr.2).

 

1960-talet
Under 1960-talet är Sundsvalls SK den ledande klubben i Medelpad. Schackintresset ökar bland ungdomar och flera juniorer från Sundsvall uppvisar goda resultat.

 

Nils-Åke Malmdin får ett genombrott i Junior-SM 1962 (2:a plats, gr.1) och blir 1963 uttagen till juniorlandskamp Sovjetunionen-Sverige i Leningrad. Nils-Åke Malmdin deltar även under två år i SM Mästarklassen (1965: 2-4 plats, gr.3 och 1967: 3:a gr.5).

 

Omkring mitten av 1960-talet och några år därefter har ytterligare juniorer från Sundsvall schackframgångar. 1964 Junior-SM Örjan Hammarberg (1:a plats, gr,2). 1966 Junior-SM Leif Lindros (3:a gr.3), Pär Hammargren (2:a gr.4) och Jan Erik Sundholm (3:a gr.5). 1967 Junior-SM Jan Erik Sundholm, Pär Hammargren (2:a, gr.2 resp. 2:a gr.3). 1967 JVM-kval Leif Lindros (7:e plats). 1968 Junior-SM Pär Hammargren (2:a plats, gr.2).

 

Två gånger under 1960-talet vann skollag från Sundsvall Skollag-SM. 1967 vann Åkersviks Skola Skollag-SM för högstadielag (spelare: Gunnar Boström, Kent Sjödin, Olle Larsson, Mats Johansson, Kjell Allberg och Anders Persson). 1969 vann Sundvalls Gymnasium Skollag-SM för gymnasielag (spelare: J.E.Sundholm, Gunnar Boström, Kent Sjödin och Olle Larsson).

 

Sundsvall arrangerar återigen SM i schack 1969 (Hedbergska skolan) med 661 deltagare under ledning av Knut Wiklund. En av Sveriges framgångsrikaste schackspelare genom tiderna – Ulf Andersson – får här sitt stora genombrott (då 19 år), delar segern och vinner därefter särspelet om SM-titeln. Sune Hjorth och Nils-Åke Malmdin (då tävlandes för Jakobsberg) vinner var sin mästar- klassgrupp, Gunnar Brorström vinner en kvalgrupp och kvalificerar sig till Junior-SM final (3:e plats).

 

Schack-SM i Sundsvall (Hedbergska skolan) 1969, Ulf Andersson.

1970-talet
En medlem har återgett att det under 1970-talet finns inte mindre än ett 20-tal olika schackklubbar i Sundsvallsområdet och schackintresset växer i snabb takt, särskilt vad gäller juniorverksamheten. Många ungdomar få upp ögonen för schack.

 

I början av 1970-talet deltar Nils-Åke Malmdin & Sune Hjorth två gånger i SM-gruppen (1970: 5-6:e resp. 10-12 plats och 1971: 13-14:e resp. 11-12:e plats).

 

I slutet av 1970-talet inleds en ny period av några år med flera bra schackprestationer av juniorer från Sundsvall. Thomas Johnsson vinner en kvalgrupp och kvalificerar sig till Junior-SM final 1979 (8:e plats).

 

Finalisterna i Junior-SM i schack 1979, Thomas Johnsson tvåa från vänster.

Sundsvall arrangerar Nordiska Mästerskapen i schack 1979 (Folkets Hus) med 242 deltagare från hela norden. Andes Kling placerar sig bra i juniorklassen (6:e plats).

 

1980-talet
Under 1980-talet och fram till början av 1990-talet domineras den lokala schackscenen i Sundsvall av de konkurrerande klubbarna Sundsvalls SK och SK Rockaden Sundsvall.

 

I början av 1980-talet fortsätter framgångarna för Sundsvallsjuniorer. Thomas Johnsson & Mats Grafström vinner var sin kvalgrupp och kvalificerar sig till Junior-SM final 1980 (6:e resp. 8:e plats) och Staffan Lundblad vinner en kvalgrupp och kvalificerar sig till Junior-SM final 1981 (8:e plats).

 

Sundsvall arrangerar öppna individuella-SM 1983 (Esso motorhotell vid Gärdehallen) med 100 deltagare från hela landet. Staffan Lundblad placerar sig bra i Juniorklassen (9:e plats).

 

Öppna Individuella-SM i Schack i Sundsvall (Esso vid Gärdehallen) 1983.

Gunnar Hjorth placerar sig bra i SM Mästarklassen 1983 (2:a plats).

Under 1980-talet tilldelas flera klubbmedlemmar Sveriges Schackförbunds hedersutmärkelse Colljinplaketten för många års förtjänstfullt arbete inom schacket: Leif Wermelin (1983), Einar Hammarström (1984) och Karl-Erik Vasman (1984).

 

Sundsvall arrangerar individuella Skol-SM 1984 (Åkersviks skola) med 727 deltagare från hela landet under ledning av Åke I. Glas, Clarence Hallin, Göran Lundblad och Nils-Åke Malmdin. Anette Åsen och Maria Skogelöf placerar sig bra i Flickklassen (2:a resp. 5:e plats).

 

Individuella Skol-SM i Sundsvall (Åkersviks skola) 1984.

Anders Kling placerar sig bra i SM Mästarklassen 1987 (2:a plats) och deltar 1988 i SM Mästarelit (10:e plats).

 

Gunnar Hjorth placerar sig bra i Korrschack-SM 1988 (2:a plats).

 

1989 arrangeras återigen Schack-SM i Sundsvall (Folkets Hus) med 739 deltagare från hela landet denna gång under ledning av Åke I. Glas. Anders Kling deltar i Mästar-Elit (9:e plats) samt kvalificerar sig till A-final i Blixt-SM.

 

Schack-SM i Sundsvall (Folkets Hus) 1989.

1990-talet
Under 1990-talet deltar flera Sundsvallsspelare i Korrschack-SM: Gunnar Hjorth & Thomas Bydén 1990 (9:e resp. 10:e plats), Lars Forslöf 1992 (8:e plats), samt Nils-Åke Malmdin & Gunnar Hjorth 1995 (6:e resp. 9:e plats). Lars Forslöf och Carl Olof Stål deltar även framgångsrikt i flera internationella Korrschacktävlingar vilket resulterar i att Lars Forslöf år 2000 tilldelas IM-titeln inom Korrschack.

 

Gunnar Hjorth & Staffan Lundblad placerar sig bra i SM Mästarklassen 1983 (1:a resp. 2:a).

 

Under 1990-talet tilldelas ytterligare klubbmedlemmar Sveriges Schackförbunds hedersutmärkelse Colljinplaketten för många års förtjänstfullt arbete inom schacket: Göran Lundblad (1993), Einar Hammarström (1993), Staffan Lundblad (1994), Nils-Åke Malmdin (1994), Börje Pettersson (1994) och Henning Svensson (1994).

 

I mitten av 1990-talet genomförs en sammanslagning av klubbarna Sundsvalls SK och SK Rockaden Sundsvall efter en tids interna stridigheter och tillbakagång av respektive klubbs medlemsantal och ekonomi. Namnet Midälva Schackklubb tas och klubblokalen förläggs till Midälvaplan.

 

2000-talet
Under 2000-talet tilldelas ytterligare en klubbmedlem Sveriges Schackförbunds hedersutmärkelse Colljinplaketten för många års förtjänstfullt arbete inom schacket: Gunnar Hjorth (2000).

 

Sundsvalls Schacksällskap idag
I samband med en nysatsning 2003 byter klubben återigen namn. Denna gång återtas det gamla anrika namnet Sundsvalls Schacksällskap och spellokalen flyttas till Lions lokal på Torggatan. En ny hemsida utvecklas av tidigare webmastern Per Persson. 2008 flyttas spellokalen till KFUMs lokaler på Kyrkogatan och sedan 2012 huserar Sundsvalls SS i PROs trivsamma lokaler på Storgatan 69 i Sundsvall.

 

Sundsvall har genom åren deltagit med lag i olika klubbkonstellationer och med varierande framgång i det allsvenska seriesystemet (omväxlande i Div.I eller Div.II). I dagläget deltar Sundsvalls Schacksällskap i allsvenska seriesystemet i schack i en lagallians med Fagerviks SK (Timrå) med två lag. Ett lag i Div.I och ett lag i Div.II.

 

Det har under de senaste decennierna arrangerats flera klassiska årligen återkommande öppna turneringar i Sundsvall som lockat många starka spelare till deltagande såsom Midälvaschacket, Sundsvall Open och Januariturneringen. Bland vinnarna genom åren kan särskilt nämnas de lokala spelarna Staffan Lundblad, Anders Kling, Gunnar Hjort, Nils-Åke Malmdin och Arne Wahlström som samtliga vunnit vid ett flertal tillfällen. När det gäller klubbturneringar spelas i dagsläget i huvudsak individuella klubb- och distriksmästerskap i långpartier, snabbschack samt blixtschack. Sundsvalla Schacksällskaps meste klubbmästare under senare år är Nils-Åke Malmdin, Thomas Johnsson och Anders Kling, se sammanställning över Klubbmästare.

 

Sundsvalls Schacksällskap i samarbete med Fagerviks SK, Västernorrlands Schackförbund och Kulturmagasinet bedriver sedan flera år två aktiva verksamheter; Schackskolan Lördagsschack och Schackets Dag i syfte att bredda schackintresset och locka fler barn och ungdomar att spela schack. Medelpads Schackförbunds förre ungdomsinstruktör Lars Sandin har härvidlag gjort ett förtjänsfullt arbete. I dagsläget har Sundsvalls Schacksällskap över 50 medlemmar inte minst genom en lyckad satsning på Juniorverksamheten under ledning av Anders Kling.

 

Under de senaste åren har flera olika medlemmar innehaft posten som ordförande i schackklubben, se sammanställning över Styrelseordföranden.

 

Nedan redovisas några framstående individuella schackprestationer av klubbmedlemmar under de senaste åren.

 

2000-talet
Nils-Åke Malmdin börjar tävla flitigt i nationella och internationella veterantävlingar och etablerar sig som en av Sveriges starkaste spelare inom veteranschack. Han gör en strålande insats vid Senior-VM 2005 i Italien och kommer på en delad 3:e plats. Han uppvisar ett fantastiskt bra resultat i Veterans-SM under denna tidsperiod: en 3:e plats, tre 2:a platser och en vinst (2009).

 

Nils-Åke Malmdin, flerfaldig vinnare av Veteran-SM.

2010-talet
Nils-Åke Malmdins framgångar i Veteran-SM fortsätter: en 4:e plats, två 2:a platser och tre vinster (2011, 2014 och 2017). I Senior Lag-VM 2015 blir Nils-Åke 8:e bäste poängplockare. I Senior Lag-VM 2017 blir Sverige 3:a (det bästa resultat som ett svensk lag gjort sedan OS 1935) och Nils-Åke blir återigen en av de bästa svenska poängplockarna.

 

Jonas Wålinder placerar sig bra i Veteran SM Allmän 2011 (3:e plats).

 

Adrian Söderström (Fagerviks SK men även medlem i SSS) vinner Knatte-SM 2017 och kommer 2:a i Minior-SM 2018, vinner Skol-NM (Nordiska Mästerskapen!) 2019 och kommer 2:a i Skol-SM 2019.

 

Adrian Söderström, vinnare av Knatte-SM och Skol-NM.
Dima Anikin, Sundsvalls SS vinner Norrlands Junior Grand Prix 2019.

 

Dima Anikin vinner Norrlands Junior Grand Prix 2019.