Styrelse & funktionärer

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse som leder verksamheten, upprättar Verksamhetsplan och företräder klubben gentemot myndigheter och andra. Styrelsen ansvarar för ekonomin, bevakar anslagsmöjligheter samt upprättar verksamhetsberättelse och bokslut.

 

Under de senaste åren har flera olika medlemmar innehaft posten som ordförande, se sammanställning över Styrelseordföranden.

 

Sundsvalls Schacksällskaps styrelse har sitt säte i Sundsvall och består för närvarande av följande ledamöter. Nedan beskrivs även revisor, valberedning och utsedda funktionärer för olika områden.

 

Styrelse

 

OrdförandeJonas Englund
SekreterareGunnar Hjorth
KassörUlrik Schmidt
LedamotAnders Kling
LedamotAnders Lind
SuppleantKenneth Fahlberg
SuppleantJonas Wålinder

Revisor & Valberedning

 

RevisorBo Glas
ValberedningNils Åke Malmdin

Funktionärer

 

TurneringsledareVarierar, ansvar fördelas inom kretsen styrelse,/revisor/valberedning/funktionärer
Ledare JuniorschackAnders Kling
Ledare NybörjarschackEvert Johansson
Lagledare 1:a lagetEmanuel Sundin
Lagledare 2-3:e lagetKenneth Fahlberg
WebmasterJonas Englund
Ledare Schackskola LördagsschackEvert Johansson
Medlemsregistrator/PersonuppgiftsansvarigAnders Lind och Ulrik Schmidt
MaterialförvaltareNils Åke Malmdin

Årsmöte
Årsmötet är sällskapets högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls under september månad.
Vid årsmötet har samtliga medlemmar närvaro-, yttrande-, röst-, motions- och förslagsrätt.
För årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser och årsredovisningar), se Arkiv årsmöteshandlingar.

 

Stadgar
Stadgarna klargör grundläggande regler för hur Sundsvalls Schacksällskaps verksamhet ska skötas och är näst efter medlemmarna det viktigaste i föreningen, se Stadgar.

 

Organisationsnummer & Bankkonto
Organisationsnummer: 889202-5100, Bankkonto: Hälsinglands sparbank, bankgiro 568-0368.

 

Kontakt
Du kan enkelt kontakta Sundsvalls Schacksällskaps styrelse genom att använda följande Kontaktformulär. Kontakta oss gärna!