Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är en beskrivning över Sundsvalls Schacksällskaps övergripande mål och planerade schackaktiviteter under verksamhetsåret.

 

Sundsvalls Schacksällskap är en ideell förening som är ansluten till distriktsförbundet Västernorrlands Schackförbund och därigenom till riksförbundet Sveriges Schackförbund. Föreningen är i sin verksamhet självständig, såvida ej annat följer av lands- eller distriktsförbundets stadgar och tävlingsbestämmelser.

 

Ändamål & syfte

Sällskapets ändamål är att samla schackintresserade och verka för ökad insikt och färdighet i schackspelet samt att bereda medlemmarna tillfälle till deltagande i tävlingar och andra evenemang. Syftet med verksamheten är att främja schackets utveckling i Sundsvall och uppmuntra medlemmar till ett livslångt intresse för schack.

 

Värdegrund

Vår förening är öppen för alla schackintresserade, oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, politiska åsikter, livsåskådning eller spelstyrka. Alla är välkomna till oss och kan delta i vår verksamhet på lika villkor. Vi värdesätter god klubbanda och en familjär drogfri miljö med gemytlig social samvaro. Vi verkar för att Sundsvalls Schacksällskap ska vara bra för medlemmarna och att alla, såväl nybörjare som proffs, ska trivas i vår schackklubb.

 

Övergripande mål

Sundsvalls Schacksällskap strävar efter att bibehålla och ytterligare utveckla föreningens verksamhet i enlighet med värdegrund, stadgar och medlemmarnas intressen. 

 

Klubblokal

Navet i klubbverksamheten är vår trivsamma spellokal som ligger centralt på Köpmangatan 15 (Tornhuset, huvudentrén är belägen på innergården) i Sundsvall. Där har vi spelkvällar torsdagar kl. 19.00-23.00 (nybörjarschack/juniorschack 18.00-19.00). Lokalen är utrustad med trivsamma inventarier, har kök, är lätt att nå med allmänna kommunikationer och är handikappanpassad. Aktivitetsansvariga tar ett ansvar för att lokalen hålls i ordnat/städat skick.

 

Hemsidan

På klubbens hemsida www.sundsvallsschack.se publiceras fortlöpande aktuell information om verksamheten samt inbjudningar till aktiviteter. Personuppgifter hanteras i enlighet med Sveriges Schackförbunds dataskyddspolicy. 

 

Styrelsen

Den valda styrelsen är ansvarig för att klubbens verksamhet fortskrider enligt upprättad verksamhetsplan samt att den ekonomiska utvecklingen är balanserad och långsiktigt hållbar. Alla valda funktionärer har ett särskilt ansvar för att vara engagerade i den löpande verksamheten och ta ett gemensamt ansvar planering och genomförande av spelprogram.

 

Årsmöte

På klubbens Årsmöte i september avhandlas klubbens gemensamma angelägenheter i enlighet med Sundsvalls Schacksällskaps stadgar. 

 

Aktivitetsplan

Olika aktiviteter ska erbjudas till medlemmar i alla åldrar och med varierande spelstyrkor (från nybörjare till ”motionsspelare” och elitnivå) i form av ett attraktivt spelprogram.

 

Schackets Dag

I slutet av oktober arrangeras årligen Schackets Dag på Kulturmagasinet i Sundsvall. Ett samarrangemang med Sundsvalls kommun i syfte visa upp schackverksamheten i Sundsvall för den breda allmänheten.

 

Juniorverksamhet

Varje torsdag kl.18.00-19.00 genomförs träning för en Nybörjargrupp/Juniorgrupp på klubblokalen. Ett Junior KM (klubbmästerskap) genomförs årligen liksom återkommande Juniorlagmatcher mot Gnarp, Fagervik och Örnsköldsvik. Klubben ska även uppmuntra och stödja ungdomars deltagande i externa juniortävlingar som t.ex. Skol-SM och Junior-SM.

 

Turneringar

  • Bland klubbens årligen återkommande interna turneringar ingår KM (öppna  klubbmästerskap i blixt, snabbschack och långpartier), Ulf Södervalls Minne (blixt), Luciasnabbschack, Julskinkblixt, Sundsvall Open (snabbschack), Midälvablixt.
  • Klubben arrangerar årligen Norrlands största öppna weekendturnering i schack – Januariturneringen – som äger rum vid Trettondagshelgen. 
  • Utöver detta planerar klubben att fortlöpande arrangera turneringar med nya tävlingsformer såsom Parblixt Shock, Armageddonblixt och Fischer Random blixt.
  • Klubben medverkar även i arrangemang av DM (öppna distriktsmästerskap i blixt, snabbschack och långpartier, i samverkan med VSF). 

 Lagspel

  • Klubben deltar med lag i Allsvenska serien som arrangeras av Sveriges Schackförbund. För närvarande har klubben tre lag i allians med Fagervik SK. 
  • Klubben verkar även för att i samverkan med Västernorrlands Schackförbund arrangera Lag-DM, samt en årlig Vänskapsmatch mot Jämtland.

 Övrigt

  • Klubben ska verka för att anordna schackaktiviteter för flyktingar och ensamkommande flyktingbarn i syfte att rekrytera nya medlemmar.

Klubben ska verka för att tillhandahålla möjligheter till aktiviteter såsom träning med öppningstema och analys, schackföredrag, simultanschack och schackbokloppis.