Nytt Bankkonto och nytt nummer för Swish!

I samband med byte av kassör i föreningen har byte också skett av bankkonto samt mobilnummer för Swish-betalningar. Nytt bankkonto: Skandiabanken 9151-0750578 (clearingnummer-kontonummer). Nytt mobilnummer för betalningar via Swish: 070-2498984 (går till kassör Ulrik Schmidt). Vänligen notera detta!